Nobelpriset

Svenska Akademien: Inte tänkt belöna en krigshetsare

1:47 min

I ett mejl till Kulturnytt i P1 svarar nu Svenska Akademien på den massiva kritiken mot att man tilldelat Peter Handke årets Nobelpris i litteratur.

De skriver att man har "givetvis inte tänkt belöna en krigshetsare och förnekare av krigsförbrytelser eller folkmord". De menar att man får det intrycket i pressen nu, och frågar sig hur har den bilden uppstått?

I meddelandet från Akademien hänvisar man till Peter Handkes ”Winterliche Reise” från 1996, och att han där inte ifrågasätter massakern i Srebrenica.

Samt att han i en artikel i Süddeutsche Zeitung samma år klargjorde: ”Jag upprepar, i raseri, jag upprepar fylld av vrede mot de serbiska förbrytarna, kommendanterna, planläggarna: Srebrenica är den värsta förbrytelsen mot mänskligheten som har begåtts i Europa efter Andra världskriget.”
 
Vidare skriver Akademien att man inte hittat några belägg för påståendet att Handke "hyllat blodutgjutelse, att han dyrkade ett monster eller förnekade krigsförbrytelser" när han deltog vid Slobodan Milosevics begravning, men att man på sakliga grunder kan kritisera det som omdömeslöst av en person i Handkes ställning att närvara, men att det i sig inte räcker som stöd för allt annat han beskylls för.

Handke har enligt uttalandet fällt "provocerande, olämpliga och otydliga yttranden i politiska frågor", men man har inte funnit något i det han skrivit som innebär angrepp på det civila samhället eller respekten för alla människors lika värde.

Svenska Akademien avslutar sedan mailet med att undra vilka källor kritikerna använt och vad det kommer sig att Handkes egna utsagor förtigs.

Kulturnytt söker Svenska Akademien.