Stat och kommun

Domstolarna belastas av tvister om flyktingpengar

2:03 min

Personer som väntar på besked om till exempel sjukpenning och personlig assistans, kan få vänta längre, nu när domstolarna får hantera allt fler tvister mellan stat och kommun.

Som Ekot berättade i morse har förvaltningsrätterna fått in tusentals klagomål från kommuner som vill ha mer pengar för sitt flyktingmottagande.

Flest klagomål kommer in till förvaltningsrätten i Linköping, där Annika Lowén är lagman.

– De här målen är ganska resurskrävande, och det gör ju att det blir längre handläggningstider för andra måltyper. Vi har ju många mål som rör den enskildes försörjning, bistånd enligt socialtjänstlagen, sjukpenning och så, som naturligtvis är väldigt angelägna för den enskilda.

Det typiska målet i förvaltningsrätten handlar om en människa som är missnöjd med ett myndighetsbeslut och vänder sig till domstol för att få till exempel personlig assistans, eller socialbidrag.

Men nu har en ny typ av mål börjat dyka upp och ta plats i kön - och här handlar det om stat och kommun, som har svårt att komma överens.

Sedan början på förra året har åtta av tio av landets kommuner överklagat, när de tycker sig ha fått för lite pengar från statliga Migrationsverket för sitt flyktingmottagande.

Det visar Ekots genomgång av domstolarnas målregister.

Just nu är var tionde pågående mål i Linköping ett sådant här kommunalt klagomål, enligt förvaltningsrättens statistik.

Och för juristerna är det knepigt att döma i de här målen, eftersom det inte finns några lagtexter att luta sig mot.

Istället får juristerna titta på de förordningar, som regeringen skrivit, för att se vad kommunerna kan få ersättning för.

– Och alla frågor är egentligen inte prövade och lösta i de förordningarna, säger lagmannen och domaren Annika Lowén.