Kommunikation

Katter signalerar vad de vill med tonläget – precis som människor

1:56 min

Det är inte bara vi människor som kommunicerar med språk. Katter gör det också. Nu visar färska forskningsresultat att katter använder samma biologiska koder som människor när de kommunicerar.

Hör mer i Vetandets värld!

Susanne Schötz är docent i fonetik vid Lunds universitet. Hon leder projektet Melody in Human Cat Communication.

Hon och hennes kollegor har spelat in drygt 70 katter och deras ägare när de interagerar. Nu konstaterar forskarna att människa och katt kommunicerar med samma biologiska koder, så kallade frekvenskoder.

– Det betyder att när man pratar med högt röstläge och pipig röst så är man snäll och ofarlig. Men när man talar med mörk och djup röst så signalerar man att man är stor och stark och kanske lite farlig, säger Susanne Schötz.

Katten är vårt vanligaste husdjur. Trots det har forskningen kring katten hittills varit förhållandevis sparsam.

Den första delen av det femåriga forskningsprojektet vid Lunds universitet har handlat om att analysera katters ljud med språkvetenskapliga och fonetiska metoder. Syftet är att öka förståelsen mellan människa och katt:

– Jag tycker vi vet alldeles för lite om hur vi kommunicerar med artfränder och över artgränser. Jag tror att vi har allt att vinna på att forska vidare kring detta, säger Susanne Schötz.