Ekots genomgång

Tusentals barn i Sverige går inte i förskolan

2:00 min

I socioekonomiskt svaga eller socialt utsatta områden är andelen barn i förskolan lägre än i andra områden.

Flera tusen två till femåringar i Sverige går inte i förskolan, och i socioekonomiskt svagare områden är andelen inskrivna barn i förskolan generellt sett lägre. Ett problem anser Connie Ståhlhäll Wallin, avdelningschef för förskolan i Spånga/Tensta i Stockholm, där man aktivt jobbar för att fler barn ska gå i förskolan.

– Ja, studier visar på att en förskola av god kvalitet ger barnen bättre livschanser. Och det finns ju familjer som lever väldigt utsatt i vårt område.

I Sverige finns ingen förskoleplikt men de allra flesta barn mellan två och fem år går i förskolan. Samtidigt står flera tusen barn i Sverige utanför förskolan. Enligt siffror från Stockholm, Göteborg och Malmö som Ekot tagit fram handlade det i fjol om drygt 5 400 barn, mellan två och fem år.

I Järvaområdet i Stockholm, där stadsdelarna Rinkeby/Kista och Spånga/Tensta ingår, var nästan 600 två till femåringar inte inskrivna i förskolan i fjol. Det motsvarar elva procent av barngruppen i området.

Här finns också ett nätverk av föräldrar som aktivt väljer att stanna hemma med sina barn tills skolplikten tar vid. Föräldrarna tar ibland med sig barnen till öppna förskolan istället.

– Jag kan förstå deras tänk också, men jag ser fyra till femåringar som fortfarande är hemma hos sin mamma. De har jättemycket spring i benen och blir inte stimulerade, och föräldrarna får barn väldigt tätt, säger Lottie Lassvall som jobbar på en av de öppna förskolorna i Tensta i Stockholm.

Hur pratar du med föräldrarna som kommer till den öppna förskolan? 

– Jag var väldigt öppen för några år sedan men jag vet att den här gruppen är så stark i sitt tänk och jag kan inte påverka.

Lottie Lassvall träffar många barn i området som inte går i förskolan och som hamnar efter, framförallt språkmässigt, menar hon.

– Jag ser familjer med språksvårigheter, barnen får inte höra sagor, de får inte höra svenska ord på dagarna, och det är en rätt stor grupp som det inte pratas så mycket om.

Hör ett längre reportage i P1-morgon.