"fruktansvärt bekymmersamt"

Region Gotland nekas miljoner för flyktingkostnader

2:14 min

Migrationsverket och domstolarna nekar regionen ersättning för extrakostnader för bland annat HVB-placeringar och vård av ensamkommande ungdomar

Staten har betalat ut schablonbelopp till kommunerna för flyktingmottagandet. Men från 2015 ökade trycket på Region Gotland att ta hand om personer som också var traumatiserade efter sin flykt.

Ungdomar, ibland med missbruksproblem och som riskerat att skada sig själva eller omgivningen, har placerats på olika HVB-hem. Det har lett till kostnader på flera hundratusen kronor per placering som regionen inte fått ersättning för av Migrationsverket.

– Det är fruktansvärt bekymmersamt, säger Lars Olofsson, enhetschef på Region Gotlands individ- och familjeomsorg.

Kommunerna har inte alltid tillräckligt tydligt kunnat redovisa varför de dyrare placeringarna av ensamkommande ungdomar varit nödvändiga, säger Åke Svedmert som är sektionschef på Migrationsverket.

– Vi kan inte enbart lita på intygandet från kommunerna utan man måste få ett bättre underlag i vissa fall, säger han.

Men enligt Lars Olofsson handlar det inte om slentrianvård utan om nödvändiga kostnader.

– Jag tycker att Migrationsverket lägger över kostnaderna på regioner och kommuner och det tycker jag är allvarligt.