Prylarnas pris

Voi har kraftigt överdrivit elsparkcyklars klimatnytta

2:25 min

Det marknadsledande svenska företaget Voi har använt sig av kraftigt överdrivna och felaktiga uppgifter i sin marknadsföring, det visar Ekots granskning. Företaget hävdade felaktigt att de bidragit till att spara 1.6 miljoner ton koldioxid.

I ett pressmeddelande hävdade nyligen det svenska företaget Voi att de fem miljoner resor som gjorts med företagets elsparkcyklar har sparat 1.6 miljoner ton koldioxid. Det är ungefär lika mycket som Nordens största oljeraffinaderi släppte ut förra året. Men Voi:s beräkningar stämmer inte.

De har baserat beräkningarna på två felaktiga antaganden. Det första är att alla resor ersätter en bilresa, det andra att elsparkcykelresan inte genererar några utsläpp alls.

– Man måste dels ta med hela livscykelperspektivet på fordonen och användningen och sedan måste man ju utgå från vad för resa det ersätter eller möjligen skapar, säger Karolina Isaksson, forskningsledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Det är inte det enda felet. De har dessutom räknat fel. Det skulle ha varit 1.6 tusen ton istället för 1,6 miljoner ton som de påstår.

Fredrik Hjelm är vd och grundare till Voi. Han vill inte prata med Ekot. Men i ett skriftligt svar bekräftar Voi att siffran på utsläppsminskningen blev 1000 gånger för stor.

Orsaken att de räknat med att alla resor ersätter en bilresa är att de hoppas att de ska bli så i framtiden. Enligt deras egna undersökning ersätter var fjärde resa en bilresa.

De bekräftar även att de räknat med att sparkcykelns utsläpp är noll.

Enligt forskning som Ekot utgått från ger en resa med elsparkcykel upphov till ungefär hälften så stora utsläpp som en bil eller nästan 30 gånger så stora utsläpp som en tunnelbaneresa. Detta när man räknar in utsläpp från bland annat tillverkning och insamling av fordonen.

– Vi lever i en tid med ökad insikt om den stor klimatomställningen som hela samhället måste gå igenom och jag uppfattar det som om många människor vill göra rätt och det blir extra viktigt att faktiskt sprida korrekt information kring vilka färdmedel och resealternativ som ger en positiv klimateffekt, säger Karolina Isaksson.

Följ vår granskande serie Prylarnas pris om hur våra vanligaste prylar påverkar klimatet och miljön.