SKL vill förenkla ersättning för flyktingmottagandet

2:08 min

Domstolarna har fått in tusentals överklaganden från kommuner, som är missnöjda med ersättningen från Migrationsverket. Med ett enklare system skulle rättsprocesserna kunna undvikas, menar SKL, Statens kommuner och landsting.

– SKL anser att regeringen omedelbart bör se över det här systemet så att man förenklar det, så att det inte blir sådana här administrativa processer som hamnar i domstol, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Staten ger idag kommunerna vissa fasta bidrag, för asylsökande och nyanlända. En asylsökande skolelev ger till exempel ett tillskott på drygt 100 000 kronor.

Men alla extrakostnader måste kommunerna ansöka om separat – för varje barn som fått en elevassistent i skolan och varje äldre som fått hemtjänst, till exempel.

– Det är mellan 35 och 40 olika bidrag som man ska hålla reda på, säger Per-Arne Andersson.

Migrationsverkets handläggare ska sedan sitta och bedöma varje ansökan. När de ger avslag kan kommunerna överklaga till förvaltningsrätten.

Sedan början på förra året har åtta av tio kommuner gjort det. Tillsammans har de lämnat in över 3000 överklaganden, visar Ekots kartläggning.

– Ett uppenbart problem är att det kostar pengar för stat och kommun att hålla på med de här överklagandena, säger nationalekonomen Anton Ringström, som suttit med i en statlig utredning om ersättningssystemet.

Utredningen föreslår att staten betalar ut fler fasta belopp, så att kommunerna slipper skriva detaljerade ansökningar. Det skulle också leda till färre överklaganden, enligt Anton Ringström.

Bara administrationen av ansökningarna kan kosta kommunerna och Migrationsverket hundratals miljoner kronor per år, enligt Riksrevisionen. Under år 2016 uppskattades kostnaden till 300 miljoner kronor.

SKL vill nu att regeringen lyssnar på utredarna och att systemet snarast görs om.

– Det är ju helt oacceptabelt för samhället att vi ska ha så många handläggare i kommunerna, så många på Migrationsverket, och på domstolarna, det är inte riktigt rimligt, säger Per-Arne Andersson.

Ekot har sökt migrationsminister Morgan Johansson, som har avböjt medverkan.