Hot mot rikets säkerhet

Regeringen utvisar muslimsk skolledare

0:31 min

Regeringen har beslutat att utvisa en tidigare ledare för en friskola i Västsverige.

Mannen, som är en av sex muslimska män som togs i förvar av Säkerhetspolisen under våren, anses bidra till islamsk radikalisering och utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Vad mannen har gjort som föranlett beslutet om utvisning är hemligstämplat.

Det är osäkert om han kommer kunna utvisas eftersom Migrationsöverdomstolen bedömt att det inte är genomförbart i nuläget.