Analytiker

”Personliga möten viktiga vid radikalisering”

2:22 min

Antalet personer som Säpo vill utvisa för att de anses vara ett säkerhetshot har ökat kraftigt. Det kan vara ett bra verktyg för att minska anslutningar till terrormiljöer, säger Filip Ahlin, analytiker på Försvarshögskolan.

Som Ekot har rapporterat har antalet personer som pekas ut som ett allvarligt säkerhetshot enligt Lagen om särskild utlänningskontroll ökat kraftigt. De senaste två åren har Säpo ansökt om att utvisa knappt 20 personer. Det speglar tillväxten som har skett i de extremistiska miljöerna, säger Filip Ahlin, analytiker på Försvarshögskolan.

– Tittar man på den salafistiska, jihadistiska miljön, som majoriteten av de här fallen hänvisar till så har vi sett en tillväxt från 200 individer till 2 000 individer på ungefär sju år. Dels ser vi fler aktörer i den här miljön, men också att det här är ett sätt att försöka dämpa tillväxten så att inte fler attraheras av ideologin, säger Filip Ahlin till P1-Morgon.

Säpo pekar ut personer som har varit tongivande i verksamheter där radikalisering sker. Personliga möten är av yttersta vikt vid radikalisering, säger Filip Ahlin.

– Att en person radikaliseras föregås ofta av att man träffar en person eller en grupp personer som redan finns i den radikala miljön. Väl där så socialiseras man in, man bearbetas, säger han.

Diskussionen kretsar först kring vardagliga saker, men samtalet glider sedan in på exempelvis tillståndet i världen. Och långsamt förs en våldskomponent in i det man pratar om.

– Det kan se olika ut. Men man spelar på sociala, religiösa, ideologiska och kulturella faktorer för att kunna övertyga den här personen om att våld är ett legitimt sätt för att nå sina mål, säger Filip Ahlin.

Och utvisningar är ett effektivt sätt att minska tillväxten i de här miljöerna, tror han.

– Lyckas man utvisa de här personerna så kommer det göra att de inte kan ha någon verksamhet i Sverige. Därmed minskar risken för att de radikaliserar personer här.