Antibiotika

Allt mindre antibiotika säljs till djur

0:43 min

Antibiotikaförsäljningen till djur fortsätter att sjunka i flera europiska länder, enligt en rapport från den Europeiska läkemedelsmyndigheten.

2017 var den totala minskningen 32 procent för de de 25 länder som deltagit i EU-övervakningen sedan 2011. Under de sex åren har Tyskland och Nederländerna minskat antibiotikaförsäljningen till djur med omkring 60 procent.

Men statistiken visar på stora skillnader mellan de olika länderna.

Den allra lägsta försäljningen har Norge, Island, Sverige och Finland.

Siffrorna omfattar 31 europeiska länder. För Sveriges del har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket bidragit med information.