Biologisk mångfald

Lokalt anpassade arter i tropiska vatten minskar mest

1:19 min

En stor internationell studie har kartlagt hur världens förlust av biologisk mångfald varierar lokalt.

Att människan drastiskt påverkar jordens biologiska mångfald är de flesta överens om, men däremot vet vi mindre om hur förändringen ser ut lokalt på olika håll i världen. Ett internationellt forskarlag har därför gått igenom lokala data från hela världen och publicerar idag sina resultat i tidskriften Science.

De drar slutsatsen att det framför allt är sammansättningen av arter som förändras snabbt lokalt, medan antalet arter ofta är ganska konstant.

– Det vanliga mönstret är att de lokala arterna försvinner och ersätts med globala kolonisatörer som gynnas av människan. De bidrar inte till ekosystemtjänster, snarare tvärtom, säger Torbjörn Eberhard, forskningsledare på Centrum för Biologisk Mångfald på SLU i Uppsala.

Enligt forskarna bakom artikeln går förändringarna fortare i havet än på land och allra snabbast i tropiska vatten. Eftersom tropikerna står för majoriteten av världens biologiska mångfald gör det läget särskilt allvarligt, menar de.

Referens: Blowes S A et al. "The geography of biodiversity change in marine and terrestrial assemblages". Science 18 oktober 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw1620