Inställda operationer

Akademiska sjukhuset: Läget är fortsatt instabilt

1:57 min

Region Uppsala avslutar stabsläget - bedömer samtidigt att problemen kommer kvarstå under en ganska lång tid.

Den 10 oktober meddelade Akademiska sjukhuset att de aktiverar stabsläge på regional nivå för att hantera situationen med brist på vissa förbrukningsartiklar.

Det handlar om brist på förbrukningsmateriel som beror på omfattande leveransproblem hos leverantören Apotekstjänst. Regioner som har drabbats är Örebro, Dalarna, Västmanland, Sörmland och Uppsala.

I dag har de berörda regionerna haft ett telefonmöte. I region Uppsala har man beslutat att avsluta stabsläget.

– Vi är i ett läge som är fortsatt instabilt. Vi bedömer att problemen kommer kvarstå under en ganska lång tid framöver, vi kan inte säga hur länge, säger Mikael Köhler, chefsläkare Akademiska sjukhuset.