Militärt och ekonomiskt

Ryssland satsar på Afrika

2:34 min

Ryssland satsar nu på både militärt och ekonomiskt inflytande i Afrika. I veckan som kommer samlas ledare från mer än 30 länder över hela den afrikanska kontinenten i ryska staden Sochi för att träffa Vladimir Putin.

Det har tidigare mest handlat om ryska vapen och ryska spannmål. Att sälja vapen i Afrika har blivit allt viktigare för rysk vapenindustri. Andelen afrikanska kunder har växt, speciellt i Nordafrika. Ryskt spannmål, det försörjer inte minst Egypten, som under den auktoritära president Sisi fördjupat relationerna till Putins Ryssland. Som nu vill få större inflytande i de växande afrikanska ekonomierna.

Man ska inte överdriva det ryska inflytandet i Afrika. Det är troligen så att med en stagnerande inhemsk rysk ekonomi sedan några år så behöver nog Ryssland Afrika mer än vad Afrika behöver Ryssland.

Men det är ändå intressant att se hur Ryssland med kraft lever som en global aktör med avgörande tyngd, och det inte bara i Mellanöstern.

Olja och gas är två klassiska ekonomiska kort att spela för det moderna Ryssland, man har byggt den ryska ekonomin kring dessa råvaror.

Ryska bolag är aktiva i Ghana, Nigeria och Algeriet men det finns idéer om att exploatera även i Kamerun och Egypten och om en pipeline mellan oljelandet Nigeria och Europa. Ryssland vill också bygga kärnkraftverk i Afrika.

Precis som vad gäller för olja, gas och vapen, så är kärnkraft en rysk konkurrensfördel. Inte minst i förhållande till Kina, som det senaste decenniet växt till en investerande jätte i Afrika.

Just nu finns planer på ryska kärnkraftverk bland annat i länder som Nigeria, Sudan och Uganda. Längst har man kommit i Egypten.
Kärnkraft i Afrika är för de flesta länder något nytt.

Planerna har fått en hel del kritik, på flera håll måste elnäten först byggas ut för att effektivt kunna utnyttja stora ryska kärnkraftverk.

Handeln är som så ofta kopplad till säkerhetspolitik. Militärt är Ryssland också aktivt i Afrika med samarbeten i länder som Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. Både ryska militära rådgivare och stridsvana ryska legosoldater från privata ryska företag finns på flera håll i Afrika.