Fördubblar ledamöter

Stora framgångar för gröna partier i Schweiz

2:07 min

I parlamentsvalet i Schweiz skördade landets två gröna partier stora framgångar. Ett av partierna ser ut att kunna fördubbla sina ledamöter i parlamentets underhus, om de preliminära resultaten stämmer.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet också i politiken har varit en het valfråga och redan nu står klart att minst tre av Schweiz delstater för första gången kommer att representeras av kvinnor.

– Jag har den stora äran att som första kvinna representera kantonen Zug och därmed skriva historia, sa Manuela Weichelt-Picard från de gröna till schweizisk public service tv.

Historiskt kallar också schweiziska medier framgången för hennes parti i valet. De gröna ökar med sex procentenheter till 13 procent, samtidigt som det andra gröna partiet i schweizisk politik, det liberala GLP går från fem procent 2015 till åtta procent nu.

Den största förlusten led det högerkonservativa schweiziska folkpartiet SVP, som backade med fyra procentenheter, men partiet fortsätter att vara landets klart största parti med 26 procent av rösterna.

Men även om förändringarna ses som dramatiska så är det inte säkert att det återspeglas i den schweiziska politiken. Schweiz styrs av breda, stabila koalitionsregeringar där traditionen bjuder att landets fyra största partier får bidra med ministrar.

Nu ser de gröna i och för sig ut att bli just fjärde största parti men att det är så ska bekräftas i ett val till och det är ännu oklart om de gröna kommer att slåss för att få en egen minister.

Valdeltagandet brukar vara lågt i schweiziska parlamentsval, också den här gången ser det ut att hamna på under 50 procent. Det förklaras av statsvetare med att parlamentets makt är kringsnörd av delstaternas vetorätt och av att schweizarna fyra gånger per år har möjlighet att säga sin mening i viktiga frågor i folkomröstningar