Miljö

Oro bland boende när Föskeforsälven ska återställas

1:22 min

Fortums planer på att återställa Föskeforsälven strax väster om Ekshärad väcker starka känslor. Strandnära tomter, badplatser och djurliv kommer att förändras drastiskt menar några av de boende i området vid sjön Grängen.

– Grängen betyder allt, säger Annika Sandberg.

Fortum förstår de boendes oro och menar att de ska hitta lösningar tillsammans med myndigheterna. Men de behöver helt enkelt inte dammen längre.

– Vi har inte någon större nytta i energiproduktion för den här dammen, säger Toni Kekkinen ansvarig för Fortums vattenkraft.