Materielbristen

Hallengren om materielkrisen: ”Väldigt allvarligt”

2:19 min

Upphandlingen av Apotekstjänst som leverantör av sjukhusmateriel har skapat stora störningar i vården i fem regioner – och i dag fick de uteblivna leveranserna Apotekstjänst vd att avgå.

Socialminister Lena Hallengren ser allvarligt på den materielkris som har uppstått.

– Det är väldigt allvarligt förstås, att fem regioner gör en gemensam upphandling som får de här konsekvenserna med inställda operationer och all den oro som det medför. Det är klart att det är allvarligt, säger Lena Hallengren (S) till Ekot.

Vem ligger ansvaret hos?

–  Fem regioner har gjort en upphandling, och de har tecknat ett avtal som uppenbart inte är tillräckligt robust. Jag kan inte avgöra om det ligger hos leverantör eller regioner. Men det är upphandlingen i sig som inte har fungerat.

Finns det några planer från regeringens sida att gå in i form av extrainsatser?

– Som det ser ut nu så är det Socialstyrelsen som har ett ansvar att stå för den samordning som är viktig. De har alltid nationell samordningskonferens för att hålla sig informerade om hur läget ligger i landet. Men när en sån här sak inträffar är det klart att det krävs tätare kontakter och regelbundna uppdateringar för att kunna följa situationen.

Förra veckan efterlyste Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, en större nationell styrning av vården för att förhindra liknande situationer i framtiden.

– Där tror vi att staten behöver ta mer av nationellt ansvar. Just i det här fallet kan staten finnas med och faktiskt säkerställa att vi har en beredskap att vi klarar en händelse likt den här, säger Acko Ankarberg Johansson.

– Det staten kan göra är att, om det händer någonting i någon del av landet så ska det kunna finnas en möjlighet från andra regioner att bistå. Och att staten då har en möjlighet att styra detta så man säkerställer att sjukvården i hela Sverige fungerar.

Socialminister Lena Hallengren tycker att frågan istället handlar om att regioner kanske bör hantera inköp av vårdmateriel i egen regi.

– Jag tänker att det är en diskussion som lever sitt eget liv. Vi kan väl i det här sammanhanget vara tacksamma för att inte landets 21 regioner gjorde samma upphandling och stod utan materiel, säger Lena Hallengren.

– Jag tycker att när den här diskussionen kommer upp är det inte minst relevant att fundera över om man ska handla upp eller ha det i egen regi för att ha bästa möjliga beredskap.