Klimatförändringar

Bättre koll på Himalayas glaciärer - via Göteborg

2:29 min

Värmeökningen i Himalayas glaciärer går dubbelt så snabbt jämfört med medelvärdet globalt, men konsekvenserna är fortfarande dåligt kända.

En ny internationell svenskledd forskarstudie har nu fått i uppdrag att ta reda på mer. 
 
Och kunskapsläget i dag är extremt bristfälligt, berättar Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs universitet, som leder studien.

– Det är ett område som är väldigt svårtillgängligt, så det är inte lätt att göra mätningar och det väldigt lite vi förstår kring viktiga processer som nederbörd, hur mycket det snöar till exempel, säger han
 
Det dåliga kunskapsläget kring den så kallade "Tredje Polen", Tibets högplatå och Himalayas glaciärer, inkluderar också snöfallet.

– Dagens modeller har mycket fel i hur mycket snö det är, de har några hundra procent fel i modellerna, säger Deliang Chen.

Så felmarginalerna tidigare har varit jättestora? 

– Ja, det kan man säga

Studien som Deliang Chen ska leda är en så kallad flaggskeppsstudie under ett av FN:s klimatprogram och består av ett internationellt forskarteam från 11 länder. Under fem år ska de genom att sätta upp nya mätstationer ta reda på mer om nederbörden i Tibet.

– En del av arbetet handlar om att vi ska sätta upp stationer där man inte haft några mätningar alls, men det är också ett modelleringsarbete, vi ska modellera väldigt mycket, säger han.

Och just att ta fram nya klimatmodeller är avgörande för de omkring två miljarder människor som är beroende av vattnet från Tibets glaciärer. För att temperaturerna stiger snabbare i Tibet än medelvärdet globalt vet forskarna. Även att nederbörden ökar. Men inte hur snabbt eller hur mycket.

– Med bättre koll på hur mycket det regnar, hur mycket snö som ackumuleras och hur snabbt avsmältningen av glaciärer kommer bli, så kan vi bättre förutsäga och hantera de svåra situationer som uppstår när det antingen blir för mycket eller för lite vatten, säger Deliang Chen.

När kommer glaciärerna ha smält?

– Det är också en fråga som vi ställer oss, men vi har svårt att se att de kommer överleva efter sekelskiftet. Så någonstans runt hundra år skulle jag gissa.