Ljudet blir vanligare inom den offentliga konsten

2:23 min

Ljudbaserade konstverk har fått ett uppsving. Allt fler statliga konstnärliga gestaltningar består av ljud som konstnärligt medium.

När Statens konstråd går igenom sin digitala databas med konstverk från 1970 hittar de inte några renodlade ljudverk förrän 2013. Sedan dess har fem offentliga ljudverk köpts in.

– Man kan se det senaste decenniet en jättestor ökning och ett intresse för ljud i det offentliga rummet. Man ser det inom kommuner, landsting och staten som beställare av konstverk med just ljud, säger Åsa Stjerna som skrev sin avhandling på ljudkonst.

Även Göteborgs stads förvaltning Göteborg konst märker av ett ökat intresse, inte minst bland konstnärer. Sedan ett par år tillbaka har de fyra ljudverk i katalogen, och det är inte vanligt. Bland annat Pia Männikkös "Forest Sound" i stadsdelen Angered. En serie ljudverk runt om i Göteborg är även under produktion.

– Ljudet kan artikulera en plats och skapa nya speciella läsningar av den. Det gör det möjligt att jobba med komplexa rumsliga tolkningar, säger Åsa Stjerna.

Ljudkonsten fick fotfäste på 50- och 60-talet i Sverige och är väl etablerad i dag. Men som offentlig konstform har mycket hänt på senare år, berättar Stjerna.

– Den teknologiska aspekten är viktig här, att det är mycket enklare att få tillgång till att kunna jobba med ljud, än vad det var för några decennier sedan.