Cykling

Länsstyrelsen stoppar cykelled på Öland

1:12 min

Länsstyrelsen sätter stopp för utbyggnaden av cykelleden som Ölands kommunalförbund vill anlägga på södra Öland. Projektledaren är besviken.

– Jag vet inte hur vi ska gå vidare nu, det finns inga givna alternativ till den sträckning vi har planerat för, säger Christer Petersson som arbetar med utbyggnaden av Ölandsleden.

Kommunalförbundet har ansökt om att få anlägga en cykelväg på gamla banvallen på sträckan mellan Solberga och Skärlöv på sydöstra Öland.

Men länsstyrelsen anser att en cykelled skulle skada livsmiljöer som enbuskmarker, kalkgräsmarker och nordiskt alvar som är en prioriterad naturtyp.