Utbildning

Utredning om obligatorisk språkförskola tillsätts snart

2:26 min

Både mammor och pappor ska arbeta, säger utbildningsminister Anna Ekström efter Ekots rapportering om att tusentals barn och en högre andel i särskilt i utsatta områden, inte går i förskolan.

– Jag tycker att det är väldig synd. Det är faktiskt så att i Sverige utgår vi från att både kvinnor och män, mammor och pappor arbetar samtidigt som man har barn. Det finns så mycket studier som visar hur viktigt det är för barnen att gå i förskolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

De allra flesta små barn i Sverige går i förskolan, men enligt siffror som Ekot tagit fram rör det sig i år om 5 400 barn mellan två och fem år i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö som inte går i förskolan. Totalt i hela landet visar siffror från Skolverket från förra året att 17 600 barn mellan tre och fem år inte går i förskolan. I socioekonomiskt utsatta områden är andelen högre som är hemma med sina barn.

– Dels tror jag att vi inte når ut med informationen om förskolans betydelse dels är det kulturella aspekter. Det gör att man kanske väljer bort förskolan och tycker att det är viktigt att börja skolan istället, säger Connie Ståhlhäll Wallin, avdelningschef för förskolan i Spånga/Tensta i Stockholm.

Anna Ekström pekar på att regeringen avsatt 100 miljoner kronor i år bland annat för att främja språkutvecklingen i förskolan. Det är bättre att öka möjligheterna i förskolan än att införa en obligatorisk förskola för alla barn, anser hon som också säger att regeringen snart kommer att tillsätta en utredning om rätt till obligatorisk språkförskola för nyanlända barn som är en av punkterna i det 73-punktsprogram som regeringen kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om. Frågan är vad formuleringen i överenskommelsen om "rätt till obligatorisk språkförskola" betyder?

 – Vi kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska sätta lite kött på benen om vad en rätt till obligatorisk språkförskola skulle innebära.

En av de frågor som utredaren kommer att titta på är exakt hur gruppen ska definieras som ska omfattas av obligatoriet. Inför valet 2018 drev allianspartierna kravet på en obligatorisk språkförskola, ett krav som förnyades på Moderaternas nyss avslutade stämma.

 – Det är därför vi säger att det är nyanländas barn som ska omfattas av det här obligatoriet. De barnen träffar inte på svenska språket. Det är ingen som läser svenska böcker, Astrid Lindgrens böcker för de barnen.

Tycker ni att det är bra att regeringen tillsätter den här utredningen?

– Det är bra och det är bra om den kommer igång så fort som möjligt. Vi ser att små barn som har kommit till Sverige nyligen behöver lära sig svenska språket, säger Elisabeth Svantesson som är Moderaternas vice ordförande.