Advokatkritik: Myndigheterna kan inte göra självständig bedömning

2:05 min

Att inte heller de myndigheter som prövar Säpos ansökningar om utvisning får ta del av all bevisning innebär att myndigheterna blir utelämnade till att lita på Säpos bedömning. Det menar advokaten Fredrik Åkerblom som företrätt flera personer som pekats ut som säkerhetshot.

– Det är ju myndigheterna som ska göra en bedömning av den bevisning som finns, och om de inte får se någon bevisning, hur kan man då göra den bedömningen? Det går ju inte, säger Fredrik Åkerblom.

Enligt flera uppgifter och dokument som Ekot tagit del av får inte bara den enskilde, utan även de myndigheter som prövar Säpos ansökningar om utvisning inte regelmässigt ta del av all Säpos bevisning. Enligt Migrationsöverdomstolen så får de ta del av ett underlag i vilket Säpo själva beskriver och sammanfattar utredningen och bevisningen.

På Säpo uppger man dock att det myndigheterna får ta del av är hela Säpos beslutsunderlag, men vill inte gå in närmare på vad det är för sorts underlag, eller om det kan finnas ytterligare uppgifter eller underlag bakom det. Fredrik Hallström är enhetschef på Säpo.

– Vi kommer in med ett så objektivt och tillförlitligt underlag som bara möjligt, sen att vissa metoder och viss information är svårt att spåra bakåt, det må vara hänt, men där är vi en del rättssalen för att kunna svara på frågor i Migrationsöverdomstolen.

I ett av ärendena som nyligen prövades skriver även Migrationsöverdomstolen att det i den här sortens ärenden finns ett informationsunderskott som inte bara gäller för den enskilde, utan även för domstolen.

Enligt Anita Linder, domare vid Migrationsöverdomstolen, är lagen utformad så att domstolen kan fatta beslut även utifrån ett sådant underlag.

– Vi bedömer ju bara det som Säkerhetspolisen presenterar och egentligen bedömer vi då att utifrån vad Säkerhetspolisen nu har kommit fram till – är det tillräckligt för att säga att det finns anledning att anta att den här personen är en säkerhetsrisk.

Fredrik Åkerblom har de senaste åren företrätt tre olika personer som Säpo ansökt om att utvisa, med stöd av lagen. Och enligt honom har det under prövningen av ärendena framkommit att myndigheterna inte alltid fått ta del av Säpos bevisning, vilket han menar innebär att de ju då blir utelämnade till att lita på Säpos bedömning.

Men borde man inte kunna lita på Säkerhetspolisen och att de inte tar saker ur luften?

– Det är inte så den här lagstiftningen är tänkt att fungera, man skulle kunna ha en sådan ordning att de själva har full bestämmanderätt, men det har vi ju inte idag.