RFSL

Problem med kemsex allt vanligare

2:11 min

Att ta droger i sexuellt syfte, så kallat kemsex, blir allt vanligare bland gruppen män som har sex med män. RFSL ser nu en stor framfart av fenomenet i Stockholm.

RFSL bedriver ett utåtriktat arbete där volontärer besöker natt- och bastuklubbar för män som har sex med män.

– Där har volontärer vittnat om hur folk tar droger öppet och att det ligger sprutor i lokalerna, säger Emil Briones Ahlén, projektledare på RFSL Stockholm.

Enligt honom har organisationen sett en stor ökning och normalisering av så kallat kemsex.

– Man tar droger för att förhöja sexet. Det kan vara två eller flera personer. Det är inte ovanligt att det är en fest som kan pågå i några timmar till flera dygn, säger han.

Venhälsan är en mottagning i Stockholm som vänder sig till män som har sex med män. Förra året fick nästan 50 personer en hiv-diagnos här och bland en femtedel kunde hiv-smittan kopplas till kemsex, enligt Finn Filén, biträdande överläkare på Venhälsan.

– En femtedel är ganska mycket och det som vi har märkt i patientmötena är att det här börjar bli vanligare, säger han.

Ekot har varit i kontakt med RFSL i Malmö och Göteborg som inte ser samma trend som man ser i Stockholm, där RFSL nu har startat en samtalsmottagning för utövare av kemsex.

– Vi vill finnas på plats och hjälpa innan det blir ett problem som exploderar, säger Emil Briones Ahlén.