Utvisningsdömda släpps fria

2:08 min

20-30 personer som blivit dömda till utvisning på grund av att de har begått brott kan inte utvisas till deras hemländer av olika anledningar. En del av dessa släpps fria.

Ett liknande aktuellt fall är det med den Västsvenska friskole-VD som togs i förvar av Säpo i maj i år tillsammans fem andra då de anses vara hot mot rikets säkerhet. Mannen kan inte utvisas till sitt hemland. Istället har mannen släppts fri.

Varje år är det ungefär 20-30 personer i landet som släpps fria trots dom om utvisning på grund av att de har begått brott.

– Det är naturligtvis ett stort problem, dels därför att beslutet om utvisningar inför brott handlar om att en person inte ska kunna fortsätta begå brottslighet i Sverige men också när man inte kan genomföra ett utvisningsbeslut trots att det står i en dom så riskerar man att urholka rättsväsandets trovärdighet, säger Patrik Engström, gränspolischef.

Runt 600 personer får utvisningsbeslut i Sverige varje år på grund av att de har begått brott. 20-30 av dessa kan inte utvisas eftersom det finns hinder som gör att en utvisning inte kan genomföras. Det är flera anledningar till att vissa personer inte kan utvisas. Det kan handla om att Sverige inte utvisar till ett krigsdrabbad land och kan också handla om att en del länder inte tar emot personer som inte återvänder frivilligt.

Det som görs i den här frågan på regeringsnivå är att det jobbas för att det ska bli möjligt att tvångsutvisa till fler länder.

– Här handlar det om helt enkelt att jobba vidare med land efter land för att se till att vi får till stånd bra avtal med de så att vi kan skicka hem deras egna medborgare säger Morgan Johansson är justitie- och migrationsminister.