NPF-diagnoser

Två års väntan på BUP-utredning i Göteborg

2:34 min

I Göteborg får barn vänta upp till två år innan de får en utredning om adhd, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Utredningarna görs hos Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. En av cheferna där är Marie Carlsson och hon säger så här om de långa väntetiderna för barnen:

– Det största problemet är ju att barn får stå och vänta på insatser. Och att man såklart kan försämras under tiden som man står i kö, säger Marie Carlsson.

Påverkar barnets liv

Ett barn med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan till exempel uppleva ljuden i klassrummet starkare än andra barn, ha svårt att koncentrera sig och sitta still. För att svårigheterna ska räknas som en funktionsnedsättning krävs det att besvären påverkar stora delar av barnets liv:
– Vi brukar prata om att barnen rör sig i tre olika miljöer: i skolan, i familjen och socialt på fritiden med vänner och aktiviteter. För att få en diagnos ska man ha svårt att styra sig i alla de tre miljöerna, säger Marie Carlsson.

Får leva med svårigheter 

Det är alltså personal på BUP som ska undersöka om barnet har en sådan här NPF-diagnos. Fast just nu är alltså kötiden för barn i och omkring Göteborg upp till två år lång. Det beror både på att det är så många som söker hjälp och på att det saknas tillräckligt med personal som kan utreda. Och under tiden som barnen står i kö fortsätter ofta deras svårigheter i skolan.

Elever har rätt till hjälp i skolan

För att få en diagnos vill BUP att skolan först ska ha försökt hjälpa barnet med stöd på olika sätt. Men många skolor menar istället att barn först ska ha en diagnos innan de får särskilt stöd och hjälp i skolan, säger Marie Carlsson:

– Det är inte alls ovanligt. Men följer man skollagen så så står det att de barnen som har svårt med koncentrationen och att styra sig i skolan, där ska skolan stötta upp, även om man inte har diagnos.

Koll på hur barnet mår

Marie Carlsson tycker att det är dåligt att kötiderna för att få en utredning har blivit så långa.

Under väntetiden tycker hon att de vuxna omkring barnet ska ha koll på om barnet börjar må sämre:

– Då får man höra av sig igen och sedan gör vi våra medicinska prioriteringarna. Men det är ett lidande för alla som går och väntar, säger Marie Carlsson som är verksamhetschef på BUP vid Sahlgrenska universitetssjukhuset till P4Göteborg.