Just nu

Samhällsutveckling

Längre reportage: Tjänstemän bestämmer allt mer utan politisk insyn

5:57 min

Kommunernas tjänstemän tolkar lagar och regler efter hur samhället ser ut för tillfället. Det här är en utveckling som skett successivt de senaste 30 åren.

  • Det är en förändring som varken politiker eller samhället i övrigt märker av, men som drabbar den enskilde medborgaren. Det menar Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds Universitet. Han lyfter exemplet med Albin Corén en kille med flera diagnoser från Ängelholm som vi tidigare berättat om där familjen i flera år fört en kamp om att få rätt stöd från kommunen. (Lyssna nedan)
  • Det har snart gått tre år sedan vi träffades förra gången då Åsa berättade om fajten hon förde mot kommunen för att sonen som då var 17 år skulle få den hjälp han behöver. Familjen önskade anhöriganställning på deltid så att Åsa skulle kunna hjälpa sonen med till exempel att komma ihåg att ta sin medicin, sköta sin personliga hygien och se till att han äter.  Men det har inte hänt något sedan sist. Kommunen tror inte att Albin har de behov som familjen hävdar.
  • Håkan Hydén menar att familjen Corén inte är något unikt fall. Han tror dessutom att vi kommer att se ännu fler liknande fall i samhället där enskilda får slåss mot sina kommuner utan resultat. Det här kan delvis förklaras med kommunernas allt sämre ekonomi i kombination med att vissa lagar och regler inte är tydliga nog, och det ger tjänstemän större frihet att tolka regelverket, menar Håkan Hydén. I goda tider till medborgarens fördel, men i strama tider får många istället kämpa i motvind, menar Håkan Hydén.