P1-MORGON ONSDAG 23 OKTOBER

Fler anmälningar om brister i gruppboenden

12 min
  • Statistik visar stora brister på gruppboenden för vuxna där många har intellektuella funktionshinder eller andra funktionsnedsättningar som autism.
  • Antalet anmälningar har ökat med 65% på bara ett par år och mest ökar anmälningarna om att personalen brister när det gäller bemötande och omsorg

  • Hör samtal med Eva Borgström, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB och socialminister Lena Hallengren.

  • Hör även reportage av Anna-Karin Sivberg.