Stockholm – glesbygd

Social dumpning diskuterades i riksdagen

2:07 min
  • En av Västernorrlands riksdagsledamöter Jasenko Omanovic (S) har lyft frågan hur fattiga kommuner kan få rika kommuner att ta sitt ansvar istället för att låta vissa invånare flytta.
  • Enligt Kramfors kommunledning pågår det en social dumpning av personer som behöver stöd, från rika kommuner i Stockholmsområdet till bland andra Kramfors kommun som har tomma bostäder men också en ansträngd ekonomi.
  • "Mönstret är att flytta kostnader till någon annan. Det här trodde jag inte i min vildaste fantasi att svenska kommuner håller på med", säger Jasenko Omanovic (S).