Radikalnationalistiska sajter

FOI: Attentatsmän får hjältestatus på nätet

2:00 min

Uppmaningar till våld och glorifieringar av personer som begått attentat. Det är några saker som förekommer i internationella radikalnationalistiska miljöer på nätet, enligt en ny studie från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

– Vi ser att det finns en väldigt stor digital miljö där det sprids radikalnationalistiska åsikter och tankegods. I många av de här fallen ser vi också att det finns uppmaningar till våld och att tidigare våldsverkare också får någon slags hjältestatus och glorifieras, säger Lisa Kaati som är projektledare för studien.

Hur syns det?

– Det syns till exempel genom att man skriver att någon borde gör något åt den här saken. Att man skriver om tidigare våldsverkare och kallar dem för hjältar, men också att man gör olika hyllningsbilder.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har regeringens uppdrag att forska om våldsbejakande propaganda. Den senaste rapporten handlar om internationella radikalnationalistiska miljöer på nätet. Forumen som ingår i studien är engelskspråkiga, men enligt FOI finns där besökare och skribenter från Sverige. Rapporten handlar bland annat om hur man använder ironi och symboler och om olika konspirationsteorier som förekommer.

– Man kan också se att språket och jargongen som används i många av de här miljöerna är väldigt avhumaniserande mot vissa grupper av människor, vilket kan göra det lättare att faktiskt begå våldsdåd mot vissa grupper, säger Lisa Kaati.

I augusti varnade Säkerhetspolisen för att man sett en utveckling i den högerextrema miljön som lett till en ökad risk för att personer som radikaliserats på nätet ska inspireras att begå attentat i Sverige. 

De senaste åren har det skett ett antal terrordåd i världen där gärningsmän som bedöms ha haft radikalnationalistiska värderingar varit aktiva i digitala miljöer och till exempel publicerat manifest eller sänt dådet live, till exempel i USA, Nya Zeeland och Norge. Enligt projektledare Lisa Kaati visar FOI:s rapport hur gärningsmännen i många fall inspirerats av och också refererar till varandra.

– Det man kan se här är ju att det finns ett ganska tydligt samband och att de här personerna har kommunicerat i ungefär samma miljöer. Även om man riktat in sig på våldsdåd mot olika grupper ser man ändå att det finns en större bild, det finns en rörelse bakom. Det hade jag inte sett lika tydligt innan vi började med den här studien, säger Lisa Kaati.