Abort

SD slutar driva frågan om samvetsfrihet

1:50 min

Sverigedemokraterna tänker inte längre driva frågan om samvetsfrihet. Det vill säga att barnmorskor ska kunna säga nej till att utföra aborter. Det framgår av ett förslag från partiets högsta ledning, enligt uppgift till Ekot.

I sitt hösttal i helgen gav ju Jimmie Åkesson besked om att Sverigedemokraternas ledning är beredd att överge det omtvistade kravet att sänka gränsen för fri abort från dagens 18 veckor till 12. Inför landsdagarna i november föreslår det verkställande utskottet att partiet ska ställa sig bakom den nuvarande lagstiftningen, som tillåter fri abort till och med den artonde graviditetsveckan.

Som Ekot har berättat tidigare var en av slutsatserna i SD:s interna valanalys att abortpolitiken var en belastning för partiet inför riksdagsvalet 2018 – och ledde till att man förlorade åtskilliga väljare.

Ledningen vill nu fokusera på att minska antalet oönskade graviditeter – och se över de väldigt sena aborterna.

Ekot har tagit del av det förslag till inriktningsbeslut som det verkställande utskottet i dag har fattat. Där framgår också att partiet inte ska driva frågan om samvetsfrihet, det vill säga att barnmorskor ska kunna säga nej till att utföra aborter. I stället ska man "avvakta pågående rättsprocess i Europadomstolen

En rad av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter – som partiets vice partiledare Julia Kronlid och kvinnoförbundets förra ordförande Carina Ståhl Herrstedt – har de senaste åren i motioner i riksdagen föreslagit att Sverige ska införa en lagstadgad rätt till samvetsfrihet för vårdpersonal.

Det är ombuden på SD:s landsdagar, i slutet av november, som ska fatta beslut om den nya abortpolitiken.