Ska rädda liv

Hastigheten sänks på flera vägar

2:03 min

I dag beslutar Trafikverket att ändra hastighetsgränsen på många mil vägar runt om i landet. Hastigheten sänks på 111 mil väg och höjs på nio mil.

Bilisten Uwe Mügge tycker det vore bättre att höja vägstandarden än att sänka hastigheten.

– Ja, det skulle man gjort. Vägarna är för dålig, en del vägar är för dåligt underhållna, säger han.

Genom att sänka hastigheterna kommer flera liv att räddas, enligt Trafikverket.

– Det handlar om att rädda liv och skapa så säkra möten som möjligt. På de ställen som har en högre säkerhetsstandard, där vi har kunnat sätta upp mitträcke, kan vi höja hastighetsgränsen. Medan vi på vägar med lägre säkerhetsstandard, som saknar mitträcken, behöver sänka hastigheten, säger Sandra Nordahl, enhetschef Nationell Samhällsplanering, på Trafikverket till Ekot.

Nu pågår en översyn av hastighetsgränserna på de svenska vägarna. Den genomförs under drygt tio år, från 2014 till 2025. Under den perioden planerar Trafikverket att sänka hastigheten på över 400 mil statlig väg och höja hastighetsgränsen på över 100 mil statlig väg.

I dag fattar Trafikverket beslut om en stor del av de hastighetssänkningarna som planeras för hela perioden.

Det handlar om 111 mil väg där hastigheten nu ska sänkas från 90 kilometer i timmen till 80 km/h. Samtidigt höjs också hastighetsgränsen på nio mil väg.

De nya hastighetsgränserna börjar gälla från början av november.

Varför en sänkning från 90 km/h till 80 km/h?

– 80 kilometer i timmen är den maximala hastighet där två personbilar, av hög säkerhetsstandard, klara en kollision utan allt för allvarliga konsekvenser. Om du kolliderar i 80 kilometer i timmen, i stället för 90, så minskar risken att omkomma med 40 procent, säger Sandra Nordahl till Ekot.

Riksförbundet M Sverige, tidigare Motormännen, kritiserar nu Trafikverket.

– Det som borde vara en nödåtgärd väljer Trafikverket nu att normalisera. I stället för att mittseparera, eller underhålla vägarna, eller skylta upp olycksdrabbade sträckor, till exempel farliga kurvor, så väljer Trafikverket nu att sänka hastigheten. Det tycker vi är en riktigt dålig lösning, säger Heléne Lilja, kommunikationschef, till Ekot.

Sandra Nordahl säger att Trafikverket måste anpassa hastigheten i väntan på förändringar av vägarna.

– I väntan på en ombyggnation, eller nybyggnation, behöver vi anpassa hastighetsgränserna och sänka dem, så att vi skapar ett så säkert transportsystem som möjligt, säger hon till Ekot.

De sänkningar som ska genomföras under åren väntas rädda flera liv.

– Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard beräknar vi kunna rädda 16 liv per år och dessutom får det positiva miljöeffekter, för när vi lättar på gasen minskar vi också våra utsläpp.