Kvartalsrapport

Överraskande miljardsmäll för Nordea

1:35 min

Storbanken Nordea rapporterar överraskande en förlust på 4,5 miljarder för det tredje kvartalet. Orsaken är stora engångsposter som påverkar resultatet negativt.

Bankens nye vd Frank Vang Jensen säger att banken nu går in i en ny fas:

– Nordea har inte varit där vi ska vara.

Därför har Nordea nu gjort en analys och bestämt sig för en ny affärsplan med nya mål som är tänkt att förbättra resultatet.

Strax före kvartalsrapporten berättade Nordea att banken gör nedskrivningar på närmare 14 miljarder kronor. Till största del är det nedskrivningar för gamla IT-system vars värde har minskat snabbare än man räknat med tidigare.

Nordea gör också avsättningar för kreditförluster och ser behov av att omstrukturera verksamheten framöver.

Det kommer att betyda personalneddragningar, men hur många som måste sluta och i vilka länder är inte klart ännu, det ska förhandlas med facken, säger vd Frank Vang Jensen.

På grund av miljardnedskrivningarna redovisas rörelseresultatet för tredje kvartalet till en förlust på 4,5 miljard kronor, att jämföra med vinsten på närmare 10 miljarder motsvarande kvartal förra året.