Utbildning

Svårt att stänga av studenter som dömts för brott

1:53 min

Flera av landets universitet och högskolor anser att det är alltför svårt att stänga av studenter som dömts för allvarliga brott.

Nyligen har Lunds universitet nekats att stänga av en läkarstudent som dömts för våldtäkt av en studiekamrat.

– Vi menar att studenten bör avskiljas för att studenten enligt tingsrätten har gjort sig skyldig till grov brottslighet. Nu vet vi att domen inte vunnit laga kraft. Men det rör sig om ett allvarligt brott och det är en principiellt viktig fråga där vi har ett medansvar, säger Maria Björkqvist som är utbildningsansvarig på medicinska fakulteten i Lund.

Ett universitet eller en högskola kan inte självt bestämma om att avskilja en student från en utbildning – för att göra så krävs ett beslut från Högskolans avskiljandenämnd.

Tidigare i höstas avslog alltså nämnden Lunds universitets begäran att få stänga av en våldtäktsdömd läkarstudent. Nu höjs röster från landets lärosäten. Rektorerna vid exempelvis Karolinska institutet och universiteten i Göteborg och Uppsala tycker att lagen behöver ses över.

En av de som är särskilt kritiska är Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet. Han menar att det finns studenter som inte uppfyller kraven för avstängning men som ändå är olämpliga för att få fortsätta på utbildningen.

– Risken är att du får personer som är uppenbart olämpliga och att vi inte kan ge en fullgod utbildning när studenten inte får praktik eftersom praktikplatserna vet om detta, säger han.

På senare år har också flera fall uppmärksammats där nämnden sagt nej till att avskilja en student från sin utbildning. En läkarstudent som dömts till nio månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning och ytterligare en läkarstudent som dömts för barnpornografibrott är två exempel. För enligt den lag som avskiljandenämnden arbetar utifrån krävs att brottet är såpass allvarligt att det ger minst ett års fängelse.

Göran Nilsson som är ordförande för Högskolans avskiljandenämnd håller med om att kraven är högt ställda, men av goda skäl, eftersom det är såpass ingripande att permanent stänga av en student från sina studier. Frågan om en student är lämplig för senare arbeta som exempelvis läkare är en fråga för arbetsmarknaden, enligt honom.

– Många personer är olämpliga för det yrke de har valt, men det i sig innebär inte att en student ska avskiljas från sina studier. Det är en fråga för arbetsmarknaden och en fråga för legitimering i ett senare skede, säger han.