Skadestånd efter Säpo-misstag

Ytterligare sex personer får ersättning av staten med sammanlagt 600 000 kronor för felaktigheter, som SÄPO begått mot dem. Det beslutade regeringen under torsdagsförmiddagen.
I sin rapport i oktober förra året riktade Registernämnden allvarlig kritik mot säkerhetspolisen, Säpo, för att den lämnat ut uppgifter ur sitt personregister till de berördas arbetsgivare. Kritiken delas nu alltså av regeringen. Ytterligare sex så kallade Leander-fall får sammanlagt 600 000 kronor för att Säpo-uppgifterna fick orimliga konsekvenser för deras anställningsförhållanden. Beteckningen Leander-fall kommer från snickaren Torsten Leander, som 1979 fick lämna sitt arbete på Marinmuseét i Karlskrona. Staten ersatte honom 1997 med 400 000 kronor, för de obehag han lidit, genom att klassas som en säkerhetsrisk i Säpos register.