Länsbo ersätts för fel från Säpo

Regeringen beslutade idag att en man i Oskarshamn och fem andra så kallade Leander-fall får ersättning av staten med sammanlagt 600 000 kronor för felaktigheter som säkerhetspolisen, (säpo) begått mot dem. Registernämnden riktar kritik mot säpos handläggning i samband med att uppgifter ur personregistret lämnades ut till de berördas arbetsgivare.
Beteckningen Leanderfall kommer från snickaren Torsten Leander som 1979 fick lämna sitt arbete på Marinmuseét i Karlskrona efter det att han klassats som en säkerhetsrisk av säpo.