Försvunna narkotikapiller

Apotekstjänst utreds – tunga läkemedel borta

2:30 min

Ekot kan i dag avslöja att företaget Apotekstjänst, som är inblandat i materialbristen på sjukhus den senaste tiden, just nu utreds för att under lång tid ha tappat bort tusentals doser med narkotikaklassade läkemedel.

Förutom verksamheten med att förse regioner med sjukvårdsmaterial, så bedriver Apotekstjänst även verksamhet med så kallad dosdispensering åt flera regioner. Där packas läkemedel om och skickas sen ut till patienter i form paket med olika dagsdoser.

Många av de läkemedel som packas i doser är narkotikaklassade. Ekot kan i dag avslöja att redan 2016 upptäckte Läkemedelsverket vid en inspektion hos Apotekstjänst att narkotikaklassade läkemedel hade försvunnit.

Sedan dess har företaget vid upprepade tillfällen tvingats lämna in sina narkotikainventeringar, men har – enligt sekretessbelagda handlingar Ekot tagit del av – genom åren inte lyckats komma tillrätta med det som Läkemedelsverket i sekretesskrivelser kallar "det oförklarade svinnet".

Det handlar om tusentals narkotikatabletter som försvinner. Den exakta mängden vill Läkemedelsverket inte berätta, men Ekots granskning visar att i en inventering från januari i år som Apotekstjänst gjort framgick att verksamheten hade ett svinn på cirka 2000 narkotikaklassade tabletter.

"Trots upprepade chanser att komma tillrätta med det oförklarade svinnet har bolaget inte gjort sådana förändringar av sin verksamhet att detta problem har lösts, eller ens minskat i någon större utsträckning."

Det som försvunnit ska enligt verket vara en mindre del av det totala antalet läkemedel som företaget hanterar. Men det är ändå allvarligt, säger Lena Björk, chef för tillsynen på Läkemedelsverket.

– Alla brister i hanteringen av narkotika, eller om narkotika kommer på avvägar, är ju allvarligt. Det är det vi har ställt frågor om, storleken på det svinnet, säger Lena Björk.

Apotekstjänst har gett olika förklaringar till de försvunna tabletterna, men enligt dokument som Ekot tagit del av tycker inte Läkemedelsverket att de förklaringarna räcker.

Under hela det här året har Läkemedelsverket därför bett Apotekstjänst att lista vilka åtgärder de vidtagit för att minska narkotikasvinnet. Företaget har kommit med en rad svar på det de menar är förbättringar. Men verket har bett om mer detaljer då man anser att det här är så pass allvarligt.

Enligt handlingar i ärendet bedömde Läkemedelsverket så sent som i våras att Apotekstjänst inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemet. I april hotade myndigheten företaget med indraget tillstånd för narkotikahantering.

"Läkemedelsverket överväger därför att avslå bolagets ansökan om tillstånd för tillverkning (ompackning) av narkotiska beredningar."

Ärendet är fortfarande öppet och alltså inte avgjort än. Apotekstjänst skriver till Läkemedelsverket att ett indraget tillstånd skulle leda till att hela deras hantering av läkemedel i dosförpackningar skulle avstanna eller upphöra.

– Det är klart att den som har ett tillstånd alltid har en risk att förlora det om man inte kan leva upp till kraven. Men vi har ett öppet ärende som vi räknar med att kunna stänga när vi får acceptabla svar, säger Lena Björk på Läkemedelsverket.

Men det är inte stängt än?

– Det är inte stängt än.

Apotekstjänst vill inte kommentera Ekots uppgifter i nuläget.