Klimatet

Hur bra är koldioxidlagring?

För att nå klimatmålen börjar allt fler titta på möjligheterna att suga upp koldioxid ur luften och begrava den djupt under mark. Hur kan det göras? Och hur säkra är metoderna?

CO2-infångning – en nödvändig quickfix?

Fånga in koldioxiden från de värsta utsläpparna – lagra den under havets botten. Det är metoden som allt fler ser som ett måste för att rädda mänskligheten från en katastrofal klimatförändring.

Vetandets värld från 21 oktober 2019

Nordsjöns botten kan bli Europas CO2-kyrkogård

Norge förbereder sig för att ta emot tusentals miljoner ton koldioxid från olika länder. Men kan massiva mängder CO2 under havets botten vara en fara?

Vetandets värld från 22 oktober 2019

Många frågetecken innan koldioxiden kan begravas

Att lagra koldioxid långt nere under jord kan bli nödvändigt för att hejda klimatförändringen. Det har talats om tekniken i decennier, men först nu, när det blivit alltmer brådskande att minska utsläppen för att nå klimatmålen, så börjar någorlunda konkreta planer här i Sverige ta form.

Klotet från 23 oktober 2019

Övertro på att fånga in koldioxid, enligt experter

Förväntningarna är för höga på tekniska lösningar som ska fånga in koldioxid ur atmosfären. Men dessa tekniker är en del av lösningarna som världens länder har enats om för att klara klimatmålet.

Klotet från 14 februari 2018

Koldioxidinfångning, problem eller lösning för klimatet?

Är koldioxidinfångning en lösning på klimatproblematiken eller riskerar den att bli förevändning för att inte behöva minska på användningen av fossila bränslen?

Klotet från 23 mars 2016

Unikt CCS-projekt visar att lagring fungerar

På en forskningsanläggning som ligger fem mil utanför Berlin har forskare pumpat ner 67 000 ton koldioxid och stängt igen öppningen till brunnen. Studier under två års tid bekräftar att koldioxiden inte läcker ut. I stället fyller den upp alla små porer som finns i den sandsten som finns några hundra meter under markytan.

Klotet från 23 oktober 2015