Saab Automobile får dispens

Saab Automobile i Trollhättan slipper kalla tillbaks drygt 50 000 bilar som släpper ut för mycket kolväte. Regeringsrätten beviljade idag Saab dispens från kravet att åtgärda bilarnas kolfilter. Genom dagens beslut är ärendet avgjort efter åtta år. Ett skäl till att Regeringsrätten beviljar dispens är att de aktuella bilarna nu är så pass gamla att många inte längre är i trafik och att miljövinsten med ett återkallande skulle bli försumbar.