Fängelsestraff

V vill skärpa sexköpslagen

2:23 min

Vänsterpartiet vill att den som köper sexuella tjänster inte längre ska kunna dömas till böter – utan straffas med fängelse.

– De, ofta män, som köper kvinnors kroppar, som anser sig ha rätt att göra fruktansvärda saker, de måste få ett kännbart straff, säger Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker.

Regeringen har föreslagit höjda straff för köp av sexuell handling av barn, något som det finns brett politiskt stöd för i riksdagen.

Frågan diskuteras just nu i justitieutskottet och i det sammanhanget har Vänsterpartiet i en motion fört fram att även den som köper sex av vuxna ska få strängare straff. Möjligheten att dömas till böter ska avskaffas, anser den rättspolitiska talespersonen Linda Westerlund Snecker.

– Man kommer undan för enkelt för ett väldigt allvarligt brott, som inte bara sätter de här kvinnorna, som oftast tvingas sälja sex i en oerhört skör position, utan det här här är en del av den internationella brottsligheten, gängkriminaliteten. All kriminalitet sitter ihop och gynnar varandra. Här måste vi ta i med hårdhandskarna, säger hon.

Riksdagen har de senaste åren fattat beslut om straffskärpningar på en rad områden. Men det här förslaget ser inte ut att få stöd. Flera företrädare för de övriga partierna som Ekot har varit i kontakt med säger nej.

Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson anser att det är rimligt att böter även i fortsättningen är normalpåföljden för den som döms för sexköp av en vuxen.

– Att just den här straffskärpningen ska till, den tror vi kan skada mer, då kommer ännu mer av den här typen av prostitution att hitta andra vägar och göra de här kvinnorna kanske än mer utsatta, säger han.

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Adam Marttinen tycker att det ska vara ett värre brott att köpa sexuella handlingar av barn än att köpa sex av vuxna.

– Barn befinner sig i en absolut mer utsatt situation än vad vuxna gör, det måste också återspeglas i straffskalan när man dömer ut olika typer av straff. Sverigedemokraterna tycker att det ska vara en skillnad däremellan, säger han.

Vänsterpartiets Linda Westerlund Snecker är besviken över beskedet från övriga partierna.

– Man sviker de allra mest sköra brottsoffren som vi har i vårt samhälle, prostituerade kvinnor som lever i ett väldigt stort utanförskap, säger hon.