Brott och straff

Åklagare: Svårare bekämpa brott efter brexit

2:08 min

Brexit kommer att försämra svenska åklagares samarbete med brittiska brottsbekämpande myndigheter, enligt chefsåklagare Solveig Wollstad vid Eurojust.

Uppdraget för Eurojust, som har sitt säte i Haag, är att förbättra och effektivisera utredningar kring gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Vid en kommande brexit lämnar Storbritannien det samarbetet – vilket väntas få stora konsekvenser.

– Som det är nu har vi möjlighet att hela tiden vara uppdaterade. Diskutera direkt med dem om vad som saknas och hur vi kan lösa problem. Om vad de i Storbritannien kan göra, och hur lång tid det tar. Det kommer att bli längre avstånd och mer formellt, säger Solveig Wollstad, Sveriges representant vid EU:s juridiska samarbetsorgan Eurojust.

För svensk del kommer det främst handla om utredningar inom ekonomisk brottslighet, som bedrägerier och penningtvätt, samt narkotikasmuggling, enligt Solveig Wollstad.

– De är ju också involverade i många stora utredningar när det gäller terrorism. Så de är en väldigt viktigt samarbetspartner inte bara för Sverige utan för hela EU, säger hon.

När Storbritannien lämnar EU är planen att deras representant i Eurojust kommer flytta in på brittiska ambassaden och därifrån bedriva ett samarbete utifrån Europarådets konventioner från 1950-talet. Brottsbekämpningen över landgränser kommer för Storbritanniens del alltså kunna jämföras med hur det såg ut för Sverige innan vi gick med i EU.

En europeisk arresteringsorder – där EU-länder erkänner varandras häktningsbeslut och lämnar ut personer som misstänks för allvarligare brott – kommer till exempel inte att kunna användas mot Storbritannien efter brexit. I stället väntas ett så kallat utlämningsförfarande.

– Det gör att Storbritannien kommer att pröva detta på ett annat sätt än de gör nu. Så det blir krångligare, på alla sätt, säger Solveig Wollstad.

Men vid en brexit kommer så småningom ett samarbetsavtal mellan Storbritannien och EU-länderna, rörande brottsbekämpning, att tas fram. Britterna har nyligen meddelat att det kommer ta minst två år att ta fram ett sådant avtal.

– Då kommer vi att kunna samarbeta på samma sätt som vi idag kan göra med andra tredje länder, Ukraina, USA, Schweiz till exempel. Men fram tills dess blir det besvärligt, säger Solveig Wollstad.