klimat

SMHI: Temperaturen stiger snabbare än förväntat 

1:38 min

En ny klimatmodell från SMHI, som beräknar klimatutvecklingen, visar att världens temperatur ser ut att stiga mer än vad man hittills räknat med. De nya resultaten kommer troligen att bli en del av FN:s klimatpanels nästa rapport som ska komma 2021.

Torben Koenigk, chef för den globala modelleringsenheten på SMHI, om den nya klimatmodellen:

– Vi har förbättra den under de sista fem-sex åren, säger han.

SMHI:s klimatberäkningar är en del av ett globalt projekt som samordnar klimatstimulering med ett 30-tal olika modeller, och kommer att vara en del av FN:s klimatpanel IPCC:s nästa rapport, som väntas komma 2021.

Den nya klimatmodellen, som Torben Koenig varit med och tagit fram, har alltså kunnat få fram ny siffror som tyder på att klimatuppvärmningen blir betydligt värre än vad andra modeller tidigare kunnat visa.

Den nya modellen visar bland annat att den globala uppvärmningen i olika scenarier blir cirka en halv grad mer än tidigare prognoser, samt i det lägsta scenariot blir den globala uppvärmningen 2,4 grader. Det kommer att få konsekvenser.

– Det betyder att isen smälter snabbare än vad i tidigare trott. Generellt betyder det att vi måste försöka minska utsläppen mycket ännu snabbare om vi vill leva upp till Parisavtalet, säger Torben Koenigk.