”Jag sitter här och lyssnar till programmet om den första banantransporten till Sverige efter kriget...

...och minns att jag var en av de första - kanske den förste? - som fick äta en mogen banan ur denna last.”


Så börjar ett brev som kom i augusti 2005 till redaktionen från Arne Kjellman. Han var 6 år då den första lasten bananer kom till Sverige i november 1944. I ord och med bilder ur sitt eget fotoalbum beskriver han minnet av sin far som inspekterade den 20 ton tunga bananlasten:

"Detta minne och hans strapatser under kriget fyller mig med stark värme och jag önskar mig att min far också skulle kunna uppfatta denna värme, så att han skulle förstå den glädje och förundran han orsakade under ett liv som han lämnade i bitterhet blott 56 år gammal.

Det förhöll sig så att min far Gösta Kjellman jobbade som försäljare åt Möller & Co - en dåtidens ledande grosshandlare av frukt och kolonialvaror – med arbetsplats dels vid järnvägstullen på Kungsgatan och dels i Stockholms frihamn.

Till järnvägstullen kommer fyra specialbyggda järnvägsvagnar med 20 ton bananer som importerades av Banankompaniet efter att först ha lossats i Göteborgs hamn ifrån M/S Sparreholm. Detta är den första bananlast som anländer till Sverige i slutet av det andra världskriget.
 
 
På sin jungfrufärd anländer båten till Sverige den 19 november 1944 efter en nervpåfrestande seglats över minerade farvatten. Någon dag senare inspekterar min far tillsammans med sina vänner tullarna lasten av bananer och därefter förseglar de vagnarna – denna första last skulle nämligen direkt till sjukhusen att fördelas som ett värdefullt kosttillskott till de många som led av svåra magåkommor. Under kontrollen ber min far en av sina tullarvänner att få bryta loss en banan för att ta med hem till sin son för ett smakprov – det är jag, som är 6 år vid den tiden. 

Deras vänskapsrelation var tydligtvis god, därför att samma eftermiddag kunde jag smaka min första banan – kanske som förste svensk eller måhända hade tullarna fler goda vänner. Jag tyckte inte ens att bananen smakade gott – trots att just denna banan lyste moget gul i höstmörkret och min lillasyster kommenterade smakupplevelsen med ett ljudligt blää! Trots detta så lyser händelsen än i denna dag klar i mitt sinne - och framför allt kan jag återkalla den andaktsfulla känsla jag fylldes av att vara en av den första som fick smaka en sådan underlighet.
 

 
Denna händelse kom att bli ännu mer betydelsefull i vuxna år när jag frågade min far hur det kom sig att han var på sitt arbete i slutskedet av ett brinnande världskrig. Han berättade då att Livsmedelskommissionen i krigets slutskede hade medverkat till ansöka om förtida hemförlovning för många av de som arbetade inom yrken som hade med landets livsmedelsförsörjning att göra.
 
Eller också var det en belöning, sade han med en spjuvers blick, för att han hade tursamt tagit bondpermis ifrån sin vakttjänstgöring i Flottan den 17 september 1941. Precis denna dag inträffar nämligen den svåra Hårsfjärdskatastrofen då de tre jagarna Klas Horn, Klas Uggla och Göteborg exploderar varvid 33 man omkommer och 17 skadas. Han berättade att hans överordnade av denna anledning inte ens hade hjärta att utdöma ett disciplinstraff för detta hans tilltag.
 
Arne Kjellman 25 oktober 2005.


Tack till Arne Kjellman för berättelsen och för lånet av bilderna ur det egna fotoalbumet.