KD:s förslag

Flera partier vill ha nytt register för organdonation

2:12 min

Kristdemokraternas partiledning vill ha ett nytt donationsregister där alla är med, och där den som inte vill donera får säga nej.

– I korthet handlar det om att upprätta ett organdonationsregister, där alla medborgare över 18 år är inskrivna, och där man förväntas att man är organdonator. Om man inte vill vara det, då måste man aktivt göra ett val och säga nej, säger Ella Bohlin som sitter i Kristdemokraternas partistyrelse.

I dag kan den som vill anmäla sig till donationsregistret, där man uppger om man vill donera organ och vävnader eller inte. Ungefär 1,7 miljoner svenskarna har gjort det.

Om en donation skulle vara möjlig, men man inte angett eller berättat för någon om vad man har för inställning, förväntas man enligt lagen vara positiv till donation, och det blir de närstående som får försöka tolka hur de tror att personen ville ha det. Dagens regler ställer till det enligt Ella Bohlin i Kristdemokraternas partiledning.

– I dag har vi ett problem att både närstående, andra som väntar på organ och närstående och hälso- och sjukvårdspersonal inte riktigt vet hur man ska hantera situationer, säger hon.

Partiledningen har sagt ja till motioner om nytt register inför partiets riksting, och vill nu få ombuden med sig på en ny linje. Förebilden är Nederländerna.

– De länder som har lyckats öka sina organdonationer, det är länder som har sådana här organdonationsregister där du förutsätter att personer vill donera sina organ, säger Ella Bohlin.

Nyligen lade en statlig utredning fram förslag på hur man kan underlätta donationsprocessen, bland annat föreslås att anhörigas vetorätt tas bort. Bristen på organ är fortsatt stor trots att transplantationerna ökar. I juli i år behövdes över 800 organ.

Frågan rör på sig i flera partier. Sedan 2017 har Centerpartiet landat i en linje som påminner om Kristdemokraternas, en inriktning som även Vänsterpartiet stödjer.

Även Liberalernas landsmöte behandlar donationsfrågan i november, och även där säger partistyrelsen säger ja till motionskrav på att införa ett register där de medborgare som inte vill donera får avregistrera sig. Men Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist betonar att det viktiga är att beslutet hos varje individ alltid skall respekteras, till exempel om man meddelat sin inställning till en anhörig.

Enligt Lina Nordquist fungerar inte dagens donationsregister tillräckligt bra, eftersom så många väljer att inte gå med där.

– Om vi alla var medvetna om vår död och faktiskt vågade tänka på den, då borde ju det räcka, men det flesta av oss vill nog inte riktigt ta det steget. Det är väldigt, väldigt många som säger att de vill donera, men de har inte anmält det, säger Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson Lina Nordquist.