Bristen på neurologer slår mot icke akuta patienter

1:51 min

Bristen på neurologer gör att patienter som inte har akuta problem får vänta onödigt länge på diagnoser i Kronoberg.

 – Det är brist i Kronoberg för tillfället, det gör att man riskerar att få en försenad diagnos och därmed och försenad behandling, det säger Jennie Hedrén Hasselros, lokal ordförande i intresseorganisationen Neuro i Kronoberg.

I nuläget har Region Kronboerg tre neurologläkare anställda. Ett antal som långtifrån räcker för att ta hand om de patienter som behöver. Thomas Aronsson verksamhetschef vid medicinkliniken i Växjö, säger  att han tror det skulle behövas fem, sex stycken läkare till.

– Vi har påbörjat utbildning av en grupp utbildningsläkare, men vi får vänta något år till innan de är klara, säger han.