Barnvaccinering

Vaccinering mot rotavirus kan skydda mot diabetes typ 1

2:26 min

Vaccination mot rotavirus ingår från och med 1 september i år i det allmänna barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Forskning tyder på att vaccination mot viruset kan skydda mot typ 1 diabetes.

Åke Lernmark är seniorprofessor vid Lunds universitet och forskar om diabetes. Han har tittat närmare på den aktuella studien.

– Jag tror att översiktsstudien kommer leda till att forskare världen över kommer att ta tag i det här och försöka dels få till stånd rotavirusvaccinering om det inte är gjort, men också få till stånd forskning som gör att vi börjar förstå hur ett virus kan framkalla en autoimmun sjukdom som typ 1 diabetes, säger han.

Forskare har länge misstänkt att virusinfektioner kan vara en bidragande orsak till att barn med en ärftlig risk utvecklar typ 1 diabetes. Sjukdomen beror på att kroppens immunsystem, som ju ska skydda mot bland annat virusinfektioner, tar fel och även attackerar kroppens egna insulinproducerande betaceller.

Nu har en australiensisk forskargrupp sammanställt resultat från tidigare forskning. Bland annat ingår en studie i Australien som visat att efter att landet infört vaccinering mot rotavirus 2007 minskade antalet barn som insjuknade i typ 1 diabetes med drygt 15 procent.

En hypotes som forskarna för fram är att rotavirus är en av flera faktorer som triggar typ 1 diabetes. Åke Lernmark tror att det kan stämma.

– Rent forskningsmässigt och för de barn som nu är på väg att födas så betyder det väldigt mycket att rotavirusvaccination införs, för vi skulle ju kanske kunna skydda många barn i den svenska populationen på ett sätt som vi ju faktiskt aldrig gjort tidigare, säger han.

Referens: Harrison, LC et al. Does rotavirus turn on type 1 Diabetes? Plos Pathogens. 10 oktober. DOI: 10.1371/journal.ppat.1007965.