AI

Kan AI hjälpa unga med psykisk ohälsa?

2:35 min

Kan artificiell intelligens förbättra stödet till unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa? I ett nytt, flerårigt projekt ska forskare vid Luleå tekniska universitet undersöka detta.

Karolina Parding, professor i arbetsvetenskap och projektledare, berättar att projektet kan komma till nytta, både för de som söker vård, och för personalen.

– De professioner som berörs är till stor del inom en kvinnodominerad sektor där det ofta är sämre arbetsvillkor än andra sektorer. Där tänker jag att man kan vinna mycket på att undersöka detta. Går det att avlasta personalen? Sedan vet vi också att det finns en ökande ohälsa. Och det är klart att kan vi bidra till kunna möta den problematiken så är mycket vunnet, säger hon.

I det nya projektet, kallat ChatPal, samarbetar forskare inom arbetsvetenskap, hälsovetenskap och maskininlärning.

Och tanken är alltså att man ska undersöka hur artificiell intelligens kan användas i vården, för att möta unga som är i riskzonen för psykisk ohälsa. Bland annat ska en dygnet runt-tjänst med samtalsstöd i form av en så kallad chatbot utvecklas. Och en chatbot kan då sägas vara ett datorprogram som använder artificiell intelligens för att konversera med en människa. På en hemsida eller via en app i mobilen. Och då via text eller ljud.

Enligt forskarna kan en chatbot vara ett sätt att fånga upp signaler, i form av nyckelord som personerna lämnar i konversationen. Får då vården signaler om ohälsa ska detta slussas vidare.

Chatboten planeras bli ett tillskott i ett sammanhang där det känns oerhört viktigt att bemötandet inte blir fel. Hur tänker ni kring det?

– Vi kommer att utföra studien tillsammans med bland annat Region Norrbotten och med unga personer som ska använda detta. Så vi kommer ju inte att lämna ifrån oss en produkt som inte är bra, eller inte är klar.

Men vill man verkligen chatta med en chatbot när man kontaktar vården?

– Det är ju det vi ska undersöka. Och jag tänker såhär: Tittar vi på de yngre generationerna, så är ju de vana på ett helt annat sätt att använda ny teknik, än vad äldre generationer är.