Havshöjningar

Forskare: Världens kuster lägre än vi trott

1:49 min

Det finns ett fel i uppskattningarna som säger hur höga världens kuster är – de är egentligen betydligt lägre än vad vi trott. Det menar forskare i en ny studie.

Det betyder också att många fler människor kan drabbas av klimatrelaterade havsnivåhöjningar i framtiden.

Deliang Chen är professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, och har läst studien, som publiceras i Nature Communications.

– Den här studien visar att vi har räknat fel. Vi har använt en databas som inte var tillräckligt noggrann. Nu har de här forskarna hittat felet, och ett sätt att korrigera felet, säger han.

Enligt forskarna bakom studien, så finns ett fel i de satellitdata som brukar användas för att uppskatta hur höga världens kuster är, och som ligger till grund för de beräkningar som säger hur många människor som kan komma att drabbas av framtida klimatrelaterade havsnivåhöjningar.

Felet består i att höga hus, växtlighet och infrastruktur nära kusten har gjort att satellitdata gett ett felaktigt värde – i genomsnitt så mycket som två meter, enligt studien.

– Två meter är jättemycket, kommenterar Deliang Chen.

Det här felet skulle innebära att betydligt fler människor bor i områden som riskerar att översvämmas vid framtida havsnivåhöjningar. Forskarna menar att den siffran minst fördubblas – eller ännu värre, beroende på hur framtida utsläpp och temperaturförändringar kommer att se ut.

Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet har också tittat närmare på studien:

– Jag är personligen övertygad om att just de globala havsytehöjningarna kommer att bli det allvarligaste globala problemet i framtiden, och jag blir mer och mer övertygad om det allt eftersom tiden går, säger han.

Referens: Scott A. Kulp och Benjamin H. Strauss. "New elevation data triple estimates of global vulnerability to sea-level rise and coastal flooding". Nature Communications. Doi: 10.1038/s41467-019-12808-z.