173 sprängningar i år

Sprängningarna ökar över hela landet

2:06 min

Antalet anmälningar om sprängningar i Sverige har ökat i år jämfört med 2018. Ökningen syns inte bara i Region Syd, där Malmö ingår, utan på flera håll i landet.

Ekot har jämfört alla anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning under de tre första kvartalen i år, mot samma period 2018.

För hela landet har anmälningarna ökat från 113 till 173. Ökningen har skett i alla regioner förutom Region Stockholm, som minskat, och Region Mitt, som varken ökat eller minskat.

Även försök till allmänfarlig ödeläggelse ingår i statistiken.

Den största ökningen har skett i Region Syd och Region Öst – som båda har mer än dubblerat antalet anmälningar. Ökningen är även stor i Region Väst.

– Det är inte längre ett storstadsproblem, utan det är ett fenomen som även har spridit sig till andra mindre städer i Mellansverige till exempel. Det tyder på att det är ett modus som används och som är mer vanligt förekommande. Att sprängningar är något som man tar till i flera olika syften: utpressningar, vedergällningar och hotsituationer, säger Linda H Staaf, chef för polisens nationella underrättelseenhet.

Förklaringar till den här utvecklingen är, enligt flera personer som Ekot pratat med, att det i vissa fall kan lättare få tag på sprängdeg än vapen. Vilket i sin tur kan hänga ihop med dom skärpta vapenlagarna, som införts senaste åren.

Vapen har även en större spårbarhet och de upplöser inte sig själva vid ett dåd – likt explosiva varor.

– Svårigheten, likt vid en brand, är att många spår brinner upp eller sprängs bort. Och det är absolut en svårighet i de här ärendena, säger Peter Wahlberg, polisområdeschef i Norrköping.