Sjukvård

Vård efter stroke skiljer sig i Västra Götalandsregionen

2:47 min

Patienter som drabbas av stroke, alltså en blodpropp eller en bristning inne i hjärnan, kan få den bästa vården i Göteborg.
Det menar stroke-experter på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Men även i Västra Götalandsregionen skiljer sig vården åt. Framförallt vad gäller den vård som behövs efter en stroke.
Jonas Andersson är ordförande för hälso- och sjukvården där:
– Vissa delar av regionen fungerar bättre än andra. Och det är därför vi har kvalitetsregister för att kunna se, jämföra och följa upp och kunna förbättra vården där den inte fungerar lika bra.

Skillnaderna i vård är stora

Omkring 25 000 personer drabbas varje år av en stroke och flera personer räddas till livet. Detta enligt stiftelsen "Hjärnfonden".
Exempel på funktionsnedsättningar efter stroke kan vara att man blir förlamad på halva sidan av kroppen, få svårt att prata, äta och dricka och blir ojämn i humöret.

Det är alltså vården efter en stroke, den så kallade rehabiliteringen,
där skillnaderna är stora i landet och i Göteborgstrakten.
Sådan vård kan handla om att träna upp patientens rörlighet, tal och förmåga att planera.

Vården i Göteborg fungerar bra

I Göteborg finns det så kallade neuro-team som kan hjälpa personer med stroke. I sådana team jobbar sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder, som är experter på talet. Så vården i själva Göteborg är bättre än i övriga regionen.

Men man försöker ordna fler sådana här neuroteam, säger Jonas Andersson: 
– Där jobbar vi på flera sätt för att skapa fler neuroteam. Det är svårare att rekrytera logopeder, ju längre bort från Göteborg, desto svårare är det.

Det finns en till skillnad för strokepatienter i Göteborgsregionen.
När det gäller vård satsas det mer på människor som ska tillbaka till ett jobb, än vad det gör på sådana som inte ska det.
– Ja det tycker jag också är lite knepigt. De stöden och åtgärder vi får riktas i högre utsträckning pga statsbidragen, mot den målgruppen i arbetsför ålder för att minska sjukskrivningskostnader och få fler tillbaka i arbete fortare.