Miljöhot

Stadsjeepar kan slå ut fördelarna med elbilar

2:04 min

Försäljningen av stadsjeepar hotar att slå ut den utsläppsminskning som fler elbilar kan ge. Det visar en ny rapport från det internationella energiorganet IEA.

Försäljningen av stadsjeepar har ökat kraftigt.

– Stadsjeeparna kan omintetgöra fördelarna med elbilar, säger Apostolos Petropoulos, analytiker på IEA.

Så stadsjeeparna kan neutralisera utsläppsminskningen från den växande elbilsförsäljningen?

– Ja, precis.

Det kommer bli allt fler elbilar på våra gator och den årliga globala elbilsförsäljningen kan komma att tiodubblas fram till 2030, enligt den nya rapporten.

Men de minskade utsläppen som elbilarna ger vid körning kan komma att ätas upp, delvis eller helt, av de ökade utsläppen som sker om försäljningen av stadsjeepar fortsätter att växa, säger Apostolos Petropoulos:

– Det beror på hur mycket försäljningen av stadsjeepar kommer att öka jämfört med elbilsförsäljningen.

– Ökningen av stadsjeepar driver upp oljekonsumtionen och som ett resultat av det så har det också en påverkan på utsläppen av koldioxid.

Försäljningen av stadsjeepar har ökat ordentligt och de står nu för ungefär 40 procent av alla nya sålda bilar i världen. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med för tio år sedan.

I Sverige har andelen stadsjeepar, av den totala nybilsförsäljningen, fördubblats de senaste fyra åren till mer än 40 procent, enligt IEA:s rapport.

Stadsjeeparna är större och tyngre än många andra bilar. De drar mer bränsle och släpper därför i snitt ut 25 procent mer koldioxid än en medelstor bil.

– De konsumerar en fjärdedel mer energi för att köra samma sträcka. I Sverige är det ungefär 20 procent mer. Stadsjeeparna är den enda orsaken till den ökade efterfrågan på olja till personbilsflottan i världen mellan 2010 och 2018, säger Apostolos Petropoulos.

Stadsjeeparna har gjort att efterfrågan på olja har ökat med över tre miljoner fat per dag, enligt rapporten.

Konsumenternas sug efter stadsjeepar har också bidragit starkt till de ökade koldioxidutsläppen.

De utgör den nästa största delen av de ökade koldioxidutsläppen i världen de senaste tio åren, det är bara energisektorn som har bidragit mer till de ökade utsläppen, uppger IEA.

– Den här sektorn är den näst största källan till de ökade globala koldioxidutsläppen efter kraftsektorn, säger Apostolos Petropoulos till Ekot.

Samtidigt satsar biltillverkare på att göra eldrivna stadsjeepar för att möta kundernas efterfrågan, till exempel har Audi, Jaguar och Volvo Cars lanserat sådana bilar.

Apostolos Petropoulos säger att fler tillverkare har planer på det, men att det är svårare att tillverka sådana bilar för att de är tyngre:

– Svårigheten är framför allt att du har en tyngre bil och då har du ett större behov av batterier.

– En del av stadsjeeparna kommer vara elektriska. Men det finns fortfarande en del som kommer att köras på olja, säger han.

Det finns också utmaningar med elbilarna, till exempel när det gäller utsläppen från tillverkning av batterier och miljöproblem vid brytning av metaller som används i bilarna.

IEA skriver följande i sin rapport:

”Större och tyngre bilar, så som stadsjeepar, är svårare att elektrifiera och tillväxten i efterfrågan på dessa kan sakta ner utvecklingen av rena och effektiva bilflottor”.