EU

Länder som vägrade ta emot asylsökande kan fällas

1:32 min

EU:s domstolens generaladvokat vill fälla Polen, Ungern och Tjeckien för att de vägrat ta emot asylsökande under flyktingkrisen 2015. De bryter mot EU:s lagstiftning, och det hotar hela rättsstaten, hävdar generaladvokaten i sitt förslag till dom.

Så här lät det tidigare idag när förslaget till dom lästes upp i EU-domstolen i det uppmärksammade målet om en tvingande omfördelning av asylsökande inom EU.

Det var 2017 som EU-kommissionen drog Polen, Ungern och Tjeckien inför rätta sen de vägrat ta emot asylsökande för att avlasta Grekland och Italien under flyktingkrisen 2015-2016.

De tre länderna hävdade att migranterna utgjorde en fara för nationell säkerhet och allmän ordning, men det argumentet håller inte, menar generaladvokaten. De kunde istället ha nekat att ta emot de enskilda individer som kunde utgöra en säkerhetsrisk.

Enligt generaladvokaten är de tre länderna skyldiga att rätta sig eter EU:s lagstiftning. Att inte följa reglerna, på grund av att de är impopulära eller ovälkomna, är ett farligt första steg mot att undergräva hela rättsstaten, skriver generaladvokaten.

I nästa steg ska EU-domstolen avgöra frågan, och domstolen följer ofta generaladvokatens råd.

Men även om EU-domstolen slår fast att EU får tvinga länder att ta emot asylsökande, så har den här frågan skapat stor splittring och det är långtifrån säkert att EU kommer att gå vidare med nya förslag om en tvingande omfördelning.